benvenuta ([personal profile] benvenuta) wrote2014-06-05 02:54 pm

(no subject)

https://twitter.com/avsolomin/status/474485150731239424/photo/1

Ну, щодо новини - то таке. Ця бандота, наприклад, не має бажання порахувати, скільки народу збігло зі Сходу до західних областей? Ні, я ж кажу, то таке.
Коментарі, як завжди.